Архив – Проекти и състезания

ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 2016
С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СЕЛО ЛЕСИДРЕН, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 19.02.2017 ГОДИНА

144 години от обесването на АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА бе отбелязана и от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Лесидрен. В училището бе изнесен от учениците от група „Опознай родния край“ кратък рецитал и думи, казани от Левски имащи значение и в наше време като: СВОБОДА, БРАТСТВО, РАВЕНСТВО, ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА. Пред къщата с паметна плоча на Васил Иванов Кунчев в селото, където е отсядал Васил Левски ученици от групата „Опаонай родния край“, работещи по Проект „Твоят час“ поднесоха венец и отдадоха почит към Апостола. Цветя поднесоха и председателят на Общински съвет Угърчин, Кмета на с. Лесидрен и граждани на селото.