Нашите цели

Да развиваме и развеселяваме децата всеки ден!

Модерно оборудване
Забавни часове
Разнообразни занимания

Забавлявай се докато учиш

Разгледай нашият живот, за да видиш усмивките на нашите деца

За нас

Образователното дело започва в далечната 1867 година, когато в селото отваря врати колийното училище. Там децата се учели в една стая на черковно-славянско четмо и писмо. Но жадните за знания леседренци разбрали, че е тясно да се учи в една стая – затова започнали изграждането на светско училище.
Сградата му била паянтова – имало з стаи за обучение. Пръв учител е поп Атанас, а след него Иван Фурнаджиев, който е бил не само учител но и член на революционен комитет в Тетевен.
Учебната година започвала по Димитровден и приключвала по Гергьовден., тъй като учениците помагали на родителите си в селскостопанската работа.

Друг интересн факт е че учителят сам определял учебните предмети които ще изучават. Децата жадни за знания ставали все повече и учебните стаи били недостатъчни за новооткрития през 1921 година прогимназиален клас. Стремежът към знания, преодолявайки трудности и изпитания, с голяма активност на родители, учители, ученици и обществени дейци – селото дочаква голямото събитие.
В 1938 година започва изграждането на настоящата нова сграда на училището. Цялото население на селото се включва с доставянето на строителен материал и доброволен труд. С желание се включват и ученици в часовете по ръчен труд и физическо възпитание като помагат според възможностите си. След 4 години усилен труд през 1942 година училището е завършено и отваря врати за любознателните леседренчета и техните преподаватели.

Оформянето на съвременен вид на нашето училище продължава на няколко етапа. Съвременното обучение изисква към училището да има и сграда за учениците от съседните на Лесидрен населени места, където няма училище, като с. Малка Желязна, с. Славщица, с. Сопот, които идват в понеделник и се прибират в съботния ден. Така се изгражда общежитието. Към него е построен и физкултурен салон за физическата подготовка на учевиците. Десетилетието 1935-1945 година е характерно с големи промени в обществения и училещен живот.

По-възрастните леседренци още помнат своите първи начални учители: Вълко Андреев;Райна Андреева; Невена Шишкова; Иванка Бочева; Върбан Дочев; Йото Стоянов; Мара Георгиева и прогимназиалните учители:
Найда Врабевска; Стоян Шаферски и Съби Бочев – Директор на училището и общественик дал много за развитието и напредъка не само на училището, но и на Лесидрен.

През този период действа две организации: Младежки червен кръст, създаден по инициатива на Съби Бочев и Ученическо въздържателно дружество, създадено от Йото Марковски. През 140 годишната си история училището е имало следните имена:
първоначално е носило името Отец Паисий; от 1944 до 2010 година е с името Васил Стоянов Марковски; от 1990 до 2004 година отново с името Отец Паисий, а по настоящем Св. Паисий Хилендарски и ние можем да се гордеем, че училището ни носи името на будителя и книжовника Паисий. От 1949 до 1959 година като директо работи всеотдайно Милка Марковска. Като преподаватели през периода 1944 – 1990 са работили и в момента някои работят: Мара Георгиева, Марийка Василева, Найда Врабевска, Велка Райкова, Съби Бочев, Стоян Шаферски, Стефка Дачева, Андрей Ралчев, Динка Николова, Стефка Маринова, Валентина Югова, Нейка Шаферска, Марийка Тантулска, Динка Петкова, Венета Манолова, Евдокия Руснакова, Величка Нинова, Миролюб Алипиев, Дойка Нешева, Димитър Христов, Соня Филипова, Веска Дочева, Радка Иванова, Стоян Димитров,, Наталия Хумбаджиева, Полиана Димитрова, Милена Мотева, Милчо Иванов Мирчев, Геновева Златева Банчева, Мила Василева, Мима Цвяткова Стоянова , Магдалина Христова Рашкова, Валентина Стоянова Дишева, Яна Минкова Колева, Янка Колева Цокова – Атанасова, Наталия Иванова Губка, Петя Колева Дикова. От 1959/60 учебна година директор на училището в Лесидрен е Илия Стоянов.

В резултат на всеотдайния труд на колектива училището получава през 1967 година високата награда – орден Кирил и Методий І-ва степен.
От 1992 до настоящия момент директор на училището е Веска Веселинова Василева.
От учебната 2010/2011 училището е включено в списъка на средищните училища. В ОУ Св. Паисий Хилендарски, с. Лесидрен се обучават ученици от Лесидрен, с. Сопот, с. Микре, с. Голец, с. Малка Желязна и с. Голяма Брестница.

Училището поддържа традициите за празнуване на Лазаровден, Великден, Коледа особено жадувани от децата, които огласят с песни и игри селото. Традиция е честването на 24-ти май. Всяка година се организира традиционна изложба с ученически творби, а поздравителния концерт за празника е с изпълнения на ученици от училището от различните класове. Така те показват на своите родители, а и на гостите на селото какво са научили през годината чрез превъплащавмане в роли на различни приказни герои, рецитиране на стихотворения и изпълняване на песни. През настоящата година се навършват 145 години образователно дело в с. Лесидрен.

Учители

Директор – Веска Веселинова Василева

Учители в начален етап:
Мима Цвяткова Стоянова
Магдалина Христова Колева

старши учител в ГЦОУД І-ІV клас – Милчо Иванов Мирчев

Учители в прогимназиален етап:
Старши учител по БЕЛ – Янка Колева Цокова
Старши учител по математика и IT – Геновева Златева Банчева
Старши учител по История – Валентина Стоянова Дишева
Старши учител по Химия и Физика – Яна Минкова Колева
Учител по чуждоезиково обучение – Ива Михайлова Цветкова – френски език

Учител в ГЦОУД – V-VІІ клас – Петя Колева Дикова

гл. Счетоводител – Милена Христова Мичева

касиер – домакин – Пенка Йотова Вълова