STEM Център

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Лесидрен

Договор с регистрационен № BG-RRP-1.015-0146-C0  за финансиране на инвестиция по НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост  BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.