ПЛАН ЗА ПРЕМЕНЦИЯ И ЗАПОВЕД – ПРОМЯНА СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ