Занимания по интереси – Клуб „Сръчковци”

Клуб „Сръчковци” се провеждат в часовете за ЗИ при ЦОУД и през ваканциите на учениците. При провеждане на дейностите в клуба учениците ще работят с различни видове материали (хартия, филц, вълна, текстил, бои, дърво, природни материали и др.) и ще усвояват техники за работа с тях. По един интересен и подходящ начин да провокираме способностите на децата и тяхната креативност, да се работи за развитие на въображението, сръчността и фината моторика на учениците, да добиват усет и практически опит, да експериментират и да се запознават с различни материали и техники за работа с тях. Ангажиране на учениците с полезни и приятни занимания, допринасящи за самостоятелното мислене и справяне както с възложените задачи, така и с ежедневния стрес. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците. Провеждането е в периода 10.10.2023 година – 14.05.2024 година.